Apmilkas

Viens apmilkas (tep mano tarmėj vadina netyčinę klaidą) gali lydėt visą gyvenimą i jį biskį net pakeist.

Ba kap buvau maža, pradėjau ait in tais kankles, tai Lietuvoj buvo krizė. Nelabai buvo iš ko nusipirkt tą instrumentą, tai tik poteriavau, kad mama turėtų pinigų sumokėt už muzikinę.

 

Neretai geriausi dalykai gyvenime atrandami atsitiktinai ar per klaidą. Taip gimė žinomų patiekalų receptai, fizikų atradimai ir daugybė meilės istorijų. Ar žinojote, kad Lietuvoje vartojamas žodis tokioms klaidoms nusakyti? Apie viską tarmiškai papasakos Teresė Pučinskaitė:

„Jei jūs dar užsimerktut, tai viena koja jau būtut mano istorijoj. Aš jum norėtau parodyt fylmą apie tai, kap viens apmilkas (tep mano tarmėj vadina netyčinę klaidą) gali lydėt visą gyvenimą i jį biskį net pakeist. Kad tą fylmą pamatytut, jum reik įsivaizduot vieną ekraną, o jam – du langučius. Tuose abiejuose langučiuose per mišką in mokyklą aina po baltapūkę mergaitę, grainančią kanklėm. Sakytut, panašios atrodo, lygtai sesės būtų... Ale ne: viena – iš Suvalkijos, kita – iš Vylniaus. Josios viena kitos nepažįsta, ba tuos langučius skiria daugmaž dvylika metų... Įdomu, kodė jais matot i kada josios susitiks? Kad tai sužinotut, reikia išsiaiškyt apie apmilką, katrą ir minėjau pradžioj, tai prisiartysim pyrmą langutį.“ Teresė pasakoja toliau:

 

 

 

 

„Va i priartėjom lig tai vietai, kap ištirpsta dvylika metų tarp mūsų fylmo langučių i jie susilieja in vieną. Dartės matysit, kap aš susitiksu tą mergaitę iš pyrmo langiuko, katra baisiai panaši in mane mažą. Kap aš nuvėjau in savo pyrmą būrelio pamoką, tai toj mergaitė tę jau laukė manęs su savo dvyne sesute. Jos jau biskį mokėjo grait kanklėm, tai paė‘ kelias pamokas i paskui nusprendė, kad ais in kitą būrelį i tais kankles parduos. Vajei, mislinu, o aš savo mažiukių kanklių tai neturiu! Ba kap buvau maža, pradėjau ait in tais kankles, tai Lietuvoj buvo krizė. Nelabai buvo iš ko nusipirkt tą instrumentą, tai tik poteriavau, kad mama turėtų pinigų sumokėt už muzikinę.“

 
 
 

„Ale laikai pasikeitė, jir aš, devyniolikmetė, jau biskį dyrbau pati i buvau spėjus susitaupyt iš būrelio pamokų. Mislinau: nusipirksu, turėsu savo, nereiks skolytis, bus lengviau visur nešiotis – kūlvirsčiais ritosi mintys galvoj. Tep laukiau tos akimirkos iki tikrai apsikeisim: jai – pinigai, mą – skambanti dėžutė. Pagaliau laikydama savo kankles, pasijutau tokia laisva nuo perdėtos, net baimyngos atsakomybės už iš kito pasiskolytą instrumentą, tokia laimynga, kokia turbūt būtau buvus kanklių klasėj pyrmąsyk pamačius laumžirgio glostomą arfą, nupaišytą vaikystės knygutėj...“ Teresė tęsia:

 

 
 

Lina Naikelienė, kanklės. - 1991

peržiūrėti

Pranas Neimanas. Kanklės, 24-rių stygų, aukštosios, tradicinės formos. 1968

peržiūrėti

Jonas Pontažis. Kanklės sudėtingosios, 15-kos stygų, pagamintos Jono Pontažio pagal A. Žmuidzinavičiaus eskizą. 1928

peržiūrėti

Pranas Serva. Kanklės aukštosios su tonaciniais kaitikliais, 29-ių stygų dažytos ruda ir geltona spalvomis, meistras Pranas Serva. 1950

peržiūrėti

Dzukų kraštas : Kudlis / [atlieka] Juozas Olšauskas, baritonas su kanklių akomp. ; [A. Vanagaitis, skaitovas]

peržiūrėti

Ant marių krantelės : Ant marių krantelės / [atlieka] Lietuvos Valstybės Operos solistas Kipras Petrauskas, tenoras ; akomp. kankliai

peržiūrėti

Lithuanian folk songs : Saulelė raudona / [performed by] Kipras Petrauskas, tenor ; accompanied by kanklės

peržiūrėti

Jonukas ir Marytē : Jonukas ir Marytē / [atlieka] Juozas Olšauskas, baritonas su kanklių pritarimu

peržiūrėti

Kam man anksti kelti / [atlieka] Juozas Olšauskas, baritonas su kankliu akomp. - 1928

peržiūrėti

"Oi, tu, diemedi" / [atlieka] B. Grincevičiūtė ; Kanklių trio. - 1956

peržiūrėti

Lietuviškos muzikos koncertas : Pjesė birbynių duetui ir kanklių ansambliui / V. Budrevičius

peržiūrėti

Kūriniai kanklėms : Kas nori valioj augti / J. Švedas

peržiūrėti

Poringė : Obelyt, gražuolyt / kanklėmis skambina M. Baltrėnienė

peržiūrėti

Lietuvos kanklės : Sėjau rūtą / A. Mikulskis

peržiūrėti

Vaidilų kanklės : Skamba, skamba kankliai / A. Mikulskis

peržiūrėti

Koncertas Nr. 1 kanklėms : Koncertas Nr. 1 kanklėms / V. Paketūras

peržiūrėti

Petras Zigmantas Liutikas. Muzikos instrumentas kanklės, 27-ių stygų, su tonaciniais kaitikliais, veidrodinės konstrukcijos. 2004

peržiūrėti

Juozas Lašas. Kanklės sudėtingosios, 16-kos dvigubų stygų ir boselio, meistras J. Lašas

peržiūrėti

Kanklės tradicinės 18-kos stygų, trapecijos formos, natūralaus medžio spalvos su mediniais veržikliais

peržiūrėti

Jonas Pontažis. Kanklės sudėtingosios, 15-kos vielinių stygų. 1928

peržiūrėti

Kanklės nežinomo autoriaus, rastos Pažėrų km., Veiverių sen., Prienų raj. 1950

peržiūrėti

Stasys Rudis. Kanklės 16-kos dvigubų stygų, meistras St. Rudis, Krekenava, 1945 m. 1945

peržiūrėti

Juozas Telešius. Kanklės sudėtingosios 24-rių stygų, iš jų 11 dvigubų. 1989

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Kanklės Kanados, suvalkietiško tipo, 24-rių stygų

peržiūrėti

Kajetonas Naudžius. Kanklės suvalkietiškos netaisyklingos trapecijos formos, 12-kos stygų

peržiūrėti

Kazys Plaščinskas. Kanklės sudėtingosios 15-kos dvigubų stygų su dvigubu boseliu. 1940

peržiūrėti

Stasys Rudis. Kanklės sudėtingosios, 26-ių metalinių stygų, meistras St. Rudis. 1930

peržiūrėti

Kajetonas Naudžius. Kanklės suvalkietiškos netaisyklingos trapecijos formos, 12-kos stygų

peržiūrėti

Kazimieras Paulauskas. Medžio drožinys - statulėlė „Kanklininkė". 1974

peržiūrėti

Algis Vitlipas. Muzikos instrumentas, kanklės suvalkietiškos 9-nių stygų. 1993

peržiūrėti

Juozas Lašas. Kanklės pirminės, penkių vielinių stygų, meistras J. Lašas. 1983

peržiūrėti

Pranas Kupčikas. Kanklės 29-ių stygų su tonaciniais kaitikliais. 1990

peržiūrėti

Algis Vitlipas. Muzikos instrumentas, kanklės suvalkietiškos 12-kos stygų. 1990

peržiūrėti

Stasys Rudis. Kanklės – styginis skambinamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas. 1945

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Suvalkietiškų kanklių fotografija. 1925

peržiūrėti

Saulius Gudas. Kanklės penkių stygų, meistras S. Gudas. 1987

peržiūrėti

Juozas Lašas. Kanklės šiaurės rytų aukštaičių 5-ių stygų. 1981

peržiūrėti

Kanklės suvalkietiškos, 16-os metalinių stygų, rudos spalvos

peržiūrėti

Juozas Lašas. Kanklės sudėtingosios, 17 dvigubų stygų su dėklu

peržiūrėti

[Muzikos instrumentų restauratorius Antanas Butkus su Mažosios Lietuvos kanklėmis. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1984

peržiūrėti

[Mažosios Lietuvos liaudies muzikos instrumentų meistras Antanas Butkus ir Mažosios Lietuvos kanklės. Klaipėda] / Bernardas Aleknavičius. - 1984

peržiūrėti

Juozas Lašas. Kanklės - suvalkietiškų kanklių formos vyšninės spalvos, dekoruotos pieštais ornamentais. 1938

peržiūrėti

Egidijus Virbašius. Kanklės 28-ių stygų, koncertinių kanklių pavidalo, su užrietimu. 1991

peržiūrėti

Saulius Gudas. Kanklės, suklijuotos iš atskirų dalių, šviesiai rudos spalvos, lakuotos, trapecijos formos, 18-kos stygų. 1988

peržiūrėti

Petras Zigmantas Liutikas. Muzikos instrumentas kanklės, 17-kos stygų, raudonmedžio spalvos. 2008

peržiūrėti

Stasys Rudis. Kanklės, 19-kos dvigubų stygų ir vieno dvigubo boselio, gelsvos spalvos, puoštos rudais ornamentais. 1939

peržiūrėti

Juozas Lašas. Muzikos instrumentas kanklės 23-jų stygų

peržiūrėti

Kanklės nežinomo autoriaus, suvalkietiškos

peržiūrėti

Jonas Liuima. Kanklės, pagamintos Jono Liuimos, 1936 m., Utenoje, su dėklu. 1936

peržiūrėti

Saulius Gudas. Kanklės, lietuvių liaudies muzikos instrumentas. 1998

peržiūrėti

Saulius Gudas. Kanklės, suklijuotos iš atskirų lentučių, tamsiai rudos spalvos. 1988

peržiūrėti

Jurgis Dovydaitis. Kanklininkas. 1932

peržiūrėti

Adomas Galdikas. Mergina su kanklėm. XX a. I p.

peržiūrėti

Jonas Urbšys. Lietuvaitė su kanklėmis. Apie 1975

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Balys Buračas. Kanklės. 1937

peržiūrėti

Juozas Timukas. Kanklės. 1934

peržiūrėti

"Birutės" draugijos kanklininkės

peržiūrėti

Kazys Pečkys. Kanklių dėklas medinis

peržiūrėti

Kanklės aukštosios 29-ių stygų

peržiūrėti

Kanklės suvalkietiškos 12-kos stygų

peržiūrėti

Vincas Stončius. Kanklės, išskobtos 1886 m. 1925

peržiūrėti

Antanas Butkus. Mažosios Lietuvos kanklės. 1984

peržiūrėti

Penkiastygės kanklės. 1860 m.

peržiūrėti

Kiti bendruomenės radiniai

Vilniaus universiteto studentai ir dėstytojai, kurių dauguma susibūrę folkloro ansamblyje „Ratilio“.

Kudirkos kupiūra
Odisėja į žuvėdrų kraštą
Ручка (Rašiklis)