Skautą baloje pažinsi
< Ankstesnė istorijaKita istorija >

Skautą baloje pažinsi

Simboliška, bet įsimintiniausias mano skautiškas nuotykis, apie kurį viliuosi pasakoti savo vaikams, įvyko 2018 metais, švenčiant lietuviškosios skautijos šimtmetį.

Leidosi pasakiškai raudona saulė, viskas buvo ramu ir mes sumigome taip kietai, kaip miega tik skautai po beprotiškai intensyvios dienos.

 

Skautai garsėja savo šūkiu „budėk!“, tačiau ir juos likimas kartais užklumpa miegančius. Apie džiaugsmą nelinksmose situacijose pasakoja skautė Goda Paulėkaitė:

„Mano tėvai, nors niekad nebuvo skautai, pasakodavo tokias istorijas iš savo jaunystės nuotykių, kad klausydamas galėdavai mirti iš pavydo. Visad bijojau nuo jų atsilikti šioje srityje, tačiau po vieno nutikimo su palapine dėl nieko nebesijaudinu.“

 

 

 

„Simboliška, bet įsimintiniausias mano skautiškas nuotykis, apie kurį viliuosi pasakoti savo vaikams, įvyko 2018 metais, švenčiant lietuviškosios skautijos šimtmetį. Buvo vasaros stovykla, per kurią išėjome į dviejų dienų tyrinėjimą Neries regioniniame parke. Pirmąją dieną daug žygiavusios, vakare atkakome į nakvynės vietą ir įsikūrėme – kadangi visas būrys, apie 15 merginų, turėjome tilpti į vieną didelę palapinę, buvo pastatytas tik jos viršus, be sandarių kambarėlių – rizikinga, tačiau tąkart skautišką atsakingumą įveikė jaunatviška paikystė. Po smagaus vakaro – košės ir dainų, maudynių ir dantų valymo Neryje – sugulėme ilsėtis. Leidosi pasakiškai raudona saulė, viskas buvo ramu ir mes sumigome taip kietai, kaip miega tik skautai po beprotiškai intensyvios dienos.“ Goda pasakoja toliau:

 

 
 
 

„Padėtis atrodė mažų mažiausiai tragiška – vienos, galvodamos apie dar laukiantį ilgą žygį, bandė snausti, kitos tramdė ašaras, o vyresniosios neįtikinamai guodė mažąsias, kad skautuose taip būna ir kad viskas gerai. Tačiau skautybė žavinga gebėjimu ne viską tobulai planuoti, bet atitinkamai reaguoti į neplanuotus dalykus. Kadangi buvom įpratusios dainuoti visur ir visada, nieks per daug nenustebo, kai kažkuri užvedė Keistuolių teatro dainą „Žemyn upe“. Mes įsijungėme ir netrukus traukėm visas žinomas dainas iš eilės, laidėm juokelius apie žuvis ir garsiai juokėmės. Netrukus iš gretimos palapinės atbėgo išsigandusi vadė su mažyčiu skudurėliu, bet išvydusi tas marias ir mus, bandančias nešlapti užpakalių ir sėdinčias ant likusių sausų salelių, nubalo. Nors ir pro ašaras, mums buvo taip gaivališkai smagu!

Tik po kurio laiko supratau, kad tąnakt pajutau tikrą laisvę – laisvę nepriklausyti nuo aplinkybių, laisvę netapti savo lūkesčių įkaite. 8-asis skaučių įstatas sako, jog skautė susivaldo, ji šypsosi ir dainuoja, kai sunku. Nors nemėgstam šio įstato, nes jo laikytis be galo sunku, tačiau tąnakt įgyvendinom ir jį – ko gero, puikiausiai istorijoje. Ir nuo tada žinau, kad džiaugsmas nepriklauso nuo aplinkybių – priešingai, kuo beviltiškesnė situacija, tuo jis gali būti galingesnis.“

Nežinomas fotografas. Salų skautai. 1938

peržiūrėti

Antanas Jankauskas. Respublikos pedagoginio instituto Skautiškų studijų draugovės studentės skautės fotoateljė. 1939

peržiūrėti

Pasaulinės skautų organizacijos įkūrėjo Lordo Baden-Pauelio ir jo žmonos pasveikinimas Lietuvos skautų sąskrydyje. 1933-08-17

peržiūrėti

Skautės mokosi užrišti kaklaraištį. 1940

peržiūrėti

Skautės gamina sumuštinius stovykloje. 1940

peržiūrėti

J. Fridbergas. Skautės prie butaforinio laužo fotoateljė. 1927

peržiūrėti

Biržų tunto „Ramunės“ skilties skautės šalia palapinių stovykloje. 1940

peržiūrėti

V. Balčiūnas. Skautė gamtoje. 1938

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Skautės plauna indus Nemuno pakrantėje. 1931

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Domicelė Kazlauskaitė su skautėmis. 1928

peržiūrėti

Skautų malda Lietuvos skautų sąskrydyje Žolinės dieną. 1933-08-16

peržiūrėti

Jūros skautai Lietuvos skautų sąskrydyje Palangoje. 1933-08

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Gražbylė Venclauskaitė su skautais. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Gražbylė Venclauskaitė su skautais. 1940

peržiūrėti

Skautai stovyklos aikštėje. 1940

peržiūrėti

Skautai valgo stovykloje. 1940

peržiūrėti

Skautės, susėdusios aplink žemės stalą, Lietuvos skautų sąskrydyje. 1933

peržiūrėti

Šešios merginos skautės. 1929-06-15

peržiūrėti

Utenos skautai ir skautės prie stovyklos laužo. 1929-09-01

peržiūrėti

Utenos skautai ir skautės iškyloje. 1929

peržiūrėti

„Mildos“ draugovės I skilties skautės. 1930

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Salų skautės. 1937

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Salų skautės. 1937

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Salų skautai. 1937

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Salų skautai. 1936

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Salų skautės. 1937

peržiūrėti

Lietuvos skautų stovykloje

peržiūrėti

Alytaus gimnazijos skautai. - 1928

peržiūrėti

Ylakių žydų jaunimas - skautai. 1935

peržiūrėti

Lietuvos skautai

peržiūrėti

Skuodo skautės

peržiūrėti

Antanas Jankauskas. Skautės Onos Zemturytės, 1931 m. apdovanotos ordinu „Už nuopelnus“, portretas fotoateljė. 1940

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Bendra Rokiškio gimnazijos ir Zarasų Aukštesniosios komercinės mokyklos skautų stovykla prie Zalvės ežero. 1929

peržiūrėti

Skautų laužo programos „Žemaičių barkelė“ dalyvės prie Vyties simbolio stovykloje. 1937

peržiūrėti

Mauša Levis. Pirmieji skautai Ukmergėje. 1924-02-25

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Skautės D. Kviklytės išleistuvės. 1937 m. 1937

peržiūrėti

Nežinomas autorius. LSS Panemunėlio skautų tunto narės. 1934 m. 1934

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Skautas. - 1935. 1013 : Nr.2. - 1935.III.24. - [12] p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Skautas. - 1935. 1012 : Nr.1. - 1935.II.16. - [12] p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Skautas. - [1922]. 1011 : Nr.3, spalio m[ėn.]. - [1922].X. - 24 p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Jaunas skautas. - [1925]-1926. 380 : Nr.[?]. - [1925]. - [16] p

peržiūrėti

Chaimo Kaplanskio fotosalonas. Du skautai. Viena iš jų yra Labuckaitė. 1940

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Zarasų gimnazistės - skautės, Magučių miške. 1938 m. 1938

peržiūrėti

Skautų rikiuotė prie paradinių Lietuvos skautų sąskrydžio vartų Palangoje. 1933-08-17

peržiūrėti

Skautai gamina informacinius ženklus ir puošmenas II jubiliejinėje skautų stovykloje. 1938-07

peržiūrėti

Lietuvos ir Anglijos skautų bičiulystė Lietuvos skautų sąskrydyje Palangoje. 1933-08

peržiūrėti

Lietuvos skautų sąskrydžio dalyvių ir svečių užsėstas skautiškas žemės stalas stovykloje Palangoje. 1933-08

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Seinų skautas. - 1929]-1930. 991 : Nr.1. - [1929]. - 32 p.

peržiūrėti

Lietuvos skautų sąjungos Skautiškų reikmenų tiekimo skyriaus antspaudo spaudas

peržiūrėti

Grįžusi laimė / Schweinfurto skautų-čių dramos būrelis. - 1945-1950

peržiūrėti

Rokiškio mokyklos skautės. Fotografuota apie 1938-1939 m. 1940

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Jaunas skautas. - 1929-[1930]. 378 : Nr.[?] / red. J[onas] Akramas. - [1930]. - [16] p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Jaunas skautas. - 1929-[1930]. 376 : Nr.[?], 1929 m. balandžio mėn. / red. B. Valiuška. - 1929.IV. - [20] p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Ex-scout / leidžia Marijampolės kuopos skautai. - 1926. 244 : [Metai] I, Nr.2. - 1926. - 12 p.

peržiūrėti

Lietuvių skautų sąjungos Europos rajono 35-oji šv. Kazimiero vardo skautų vasaros stovykla Lietuvių sodyboje Headley parke (Anglija). - 1984

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Nuotrauka. Rašytoja S. Kymantaitė-Čiurlionienė tarp skautų. 1932

peržiūrėti

30 metų / Lietuvių skautų sąjunga. - 1948

peržiūrėti

Skautų žodis / redagavo P. Šležas. - 1924-1928

peržiūrėti

Skautybė / redaktorius K. Palčiauskas. - 1936-1940

peržiūrėti

Lietuvių skautų sąjungos jubiliejinės stovyklos gairelė

peržiūrėti

Lietuvių skautų sąjungos tautinės stovyklos gairelė

peržiūrėti

Lietuvių skautų sąjungos tautinės stovyklos gairelė

peržiūrėti

Lietuvių skautų sąjungos jubiliejinės stovyklos gairelė

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Skautų kelionė Nerimi į Kauną. 1935

peržiūrėti

N. Kopansas. Skautai Anykščių šilelyje. 1927

peržiūrėti

Ukmergės jūrų skautai Palangoje.1933 m. 1933

peržiūrėti

Tarptautinė skautų stovykla Palangoje 1933 m. 1933

peržiūrėti

Skautai verda valgį kilnojamojoje lauko virtuvėje. 1940

peržiūrėti

Skautų brolijos pasitarimas stovykloje. 1940

peržiūrėti

Lietuvos ir užsienio skautų bičiulystė stovykloje. 1940

peržiūrėti

Skautai žiūri fotografijas prie palapinės „Foto“. 1938-07

peržiūrėti

Jaunesnieji skautai – vilkiukai stovykloje. 1940

peržiūrėti

Jakobas Vindsbergas. Skautų grupė su vėliava. 1925

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Jūrų skautų jachta „Budys“. 1930

peržiūrėti

Laikraštis „Skautų aidas“ 1923 m. Nr. 1

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Seinų skautas. - [1929]-1930. 992 : Nr.1, 1930 m. - 1930. - 32 p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Seinų skautas. - [1925]. 989 : Nr.1. - [1925]. - [20] p.

peržiūrėti

Skautija / redakcija: „Skautija“ ir „Skautybė“ v.s. Antanas K. Saulaitis, „Gabija“ sl. Rima Gudaitienė, „Krivulė“ s. Česlovas Kiliulis. - 1970-1972, 1985-1993

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Skautų stovyklos rikiuotė prie jūros. 1933

peržiūrėti

Skautas / atsakomasis redaktorius sktn. Vladas Sarunas. - 1949

peržiūrėti

Skautų vadas / atsakomasis redaktorius A. Saulaitis. - 1932-1935

peržiūrėti

[Skautų vadas Pijus Ambrozaitis 1989 m.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989

peržiūrėti

Nežinomas autorius. A. Žmuidzinavičius skautų stovykloje Varėnoje. 1934

peržiūrėti

M. Tomalunas. Latvijos ir Lietuvos skautų susitikimas. 1940

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Skautų stovykla ,,Kregždučių" skiltis. 1932

peržiūrėti

Lietuvos skautų sąskrydžio dalyviai ant pakylos pajūryje. 1933-08

peržiūrėti

Lietuvos oro skautai prie sklandytuvo „Gandras“ Pažaislyje. 1933

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Šiaulių skautas. - 1924-1928. 1145 : Nr.1 / red. J.Trumpulis; red. padejėjas V.Augulis. - 1927. - 50 p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Jaunas skautas. - [1925]-1926. 383 : 1926 m., Nr.4-5, balan[džio]-geg[užės] m[ėn.]. - 1926.IV-V. - [20] p.

peržiūrėti

Laikraštėlių kolekcija : Jaunas skautas. - [1925]-1926. 381 : Nr.4-5, balandžio-gegužės mėn. - [1925].IV-V. - [4] p.

peržiūrėti

Skautų aidas / redaktorius ps. Vacys Baniulis. - 1923-1940, 1946-1948, 1950-2014, 2017–

peržiūrėti

Antanas Katilius. Nuotrauka „Pasvalio gimnazijos skautės“. 1929

peržiūrėti

Chaimo Kaplanskio fotosalonas. Skautė D. Upinaitė. 1940

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Lietuvos skautų sąjungos stovykla. 1935

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Skautės stovykloje. 1931

peržiūrėti

Lietuvos jūrų skautės stovyklavietėje. 1940

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Skautų stovykla. 1934

peržiūrėti

Skautai repetuoja dainas stovykloje. 1940

peržiūrėti

Kiti bendruomenės radiniai

Vilniaus universiteto studentai ir dėstytojai, kurių dauguma susibūrę folkloro ansamblyje „Ratilio“.

Laisvė ir Praha
Skambantis tiltelis
Apmilkas