Černobylis 2
< Ankstesnė istorijaKita istorija >

Černobylis 2

Jeigu nebūčiau atsiradęs reikiamoje vietoje reikiamu metu, galėjo įvykti Černobylis 2. Ir tuomet jau nebūčiau pasakojęs jums apie šį incidentą ir susitikęs su jumis čia ir dabar.

2 val. 15 min., atidaręs duris link energobloko Nr. 1 valdymo pultų, iš karto užuodžiau specifinį degančių elektros kabelio laidų kvapą ir pamačiau dūmus.

 

Nedaug kas žino, kad po 1986 m. balandžio 25-ąją įvykusios Černobylio atominės elektrinės avarijos, ji dar veikė visus 14 metų – paskutinis reaktorius sustabdytas tik 2000-ųjų gruodį. Šioje elektrinėje įvyko ir daugiau incidentų. Apie vieną iš jų, bandytą nuslėpti, sutiko papasakoti Černobylyje jau po katastrofos dirbęs Visagino gyventojas Vladimiras Kuznecovas:

„Aš – Vladimiras Kuznecovas, gimęs 1939 m., inžinierius fizikas, baigiau Tomsko politechnikos universitetą. Pagal specialybę – fizikas, energetinių prietaisų valdymas. Dirbau Leningrado atominėje elektrinėje (AE), Ignalinos AE... ir Černobylio AE po 1986 m. katastrofos – Eksploatacijos cecho viršininko pavaduotoju ir cecho viršininku.

Papasakosiu apie vieną pavojingą incidentą, nutikusį Černobylio AE. 1988 m. Černobylio AE direktoriaus įsakymu nuo lapkričio 7 d. 8 val. iki lapkričio 8 d. 8 val. vienai parai šventinę dieną aš buvau paskirtas naktinės pamainos Černobylio AE direktoriumi. Tuo metu veikė energoblokai Nr. 1 ir Nr. 2 planine galia – 1 000 megavatų. Energoblokas Nr. 3 tuo metu buvo deaktyvacijos ir rekonstrukcijos fazės. Po dieninės ir vakarinės apžiūrų pailsėjau ir 2 val. nakties vėl išėjau patikrinti energoblokų bei personalo būklės. 2 val. 15 min., atidaręs duris link energobloko Nr. 1 valdymo pultų, iš karto užuodžiau specifinį degančių elektros kabelio laidų kvapą ir pamačiau dūmus, slenkančius ties lubomis link turbogeneratoriaus pulto, o visą budintį personalą – miegantį savo darbo vietose. Visi 5 dirbantieji miega. Garsiai sušukau: „Pas jus gaisras!“ Ir greitai priėjau prie prižiūrėtojo pulto, perspėjau jį apie pavojų: „Jei gaisras kilo maitinimo skyde, tai neatmestina, kad reaktorius taps nevaldomas. Būk budrus.“

 

 

 

„Kartu su bloko pamainos viršininku puoliau ieškoti gaisro šaltinio patalpoje į kairę nuo prižiūrinčio inžinieriaus pulto. Šis prižiūrėtojas – tai vyriausiasis inžinierius reaktoriaus valdymui. Čia, sekdami dūmų šaltinį, mes patenkame prie minėtojo maitinimo pulto. Būtent iš čia sklido dūmai. Girdėjosi traškėjimas ir žiro į šalis trumpojo jungimo žiežirbos. Bloko pamainos viršininkas paėmė angliarūgštės gesintuvą ir ėmėsi gesinti gaisrą. O aš skubiai grįžau pas vyriausiąjį inžinierių reaktoriaus valdymui, kuris spėjo sumažinti galią iki 40 proc. Į mano klausimą, kodėl sumažinta reaktoriaus galia, jis atsakė, jog pamatė, kaip iš reaktoriaus aktyviosios zonos neplanuotai pakilo devyni valdymo strypai, ir jis nedelsiant nuspaudė greito galios sumažinimo mygtuką. Ir pranešė man, kad nesuspėjo užsirašyti į viršų pakilusių valdymo strypų numerių. Padarė tai be nurodymo. Gerai, kad gaisrą užgesino ir greito galios sumažinimo mygtukas dar nebuvo spėjęs sugesti, dėl to suveikė, kaip reikia. Galia sumažinta iki 40 proc.

Įsitikinęs, kad reaktorius valdomas, nuėjau link valdymo pultų energobloke Nr. 2 patikrinti energoboko ir personalo darbo. O čia tas pats – veikiant planine galia, t. y. 1 000 megavatų, visas budintis personalas miega darbo vietose. Antrojo bloko pamainos viršininkas nebuvo savo kolegos perspėtas, kad pas juos eina naktinis direktorius. Toks dalykas įmanomas tik AE, kuri priklauso Energetikos ministerijai, o ne Atominės pramonės ministerijai (Минсредмаш), kur yra personalo solidarumas ir pusiau kareiviška disciplina. Jeigu miega naktį, tai paeiliui. Aš ten dirbau, žinau.

Pamainos pabaigoje vyriausiasis inžinierius reaktoriaus valdymui paklausė manęs, ar operaciniame žurnale įrašyti apie devynių valdymo strypų neplaninį pasikėlimą nuo aktyviosios reaktoriaus zonos? Šie strypai – tai reaktoriaus apsaugos valdymo sistema. Atsakiau, kad pagal pareiginės instrukcijos reikalavimus tu privalai užfiksuoti žurnale visus įvykius, įvykusius pamainos metu, 1 min. tikslumu. Iš Atominės pramonės ministerijos darbuotojo išgirsti tokį nederamą klausimą būtų buvę neįmanoma.“

 
 
 
 

„Jeigu nebūčiau atsiradęs reikiamoje vietoje reikiamu metu, galėjo įvykti Černobylis 2. Ir tuomet jau nebūčiau pasakojęs jums apie šį incidentą ir susitikęs su jumis čia ir dabar.

Grįžus iš atostogų į darbą, – mes 20 dienų dirbdavom ir 10 dienų ilsėdavomės namie, aš atgal skridau lėktuvu, – man atnešė pasirašyti Valdymo pultų gaisro su trumpuoju jungimu priežasčių ir pasekmių tyrimo aktą. Su atliktu eksperimentu, kuris neva nepatvirtino, kad valdymo strypai nuo aktyviosios reaktoriaus zonos galėjo pakilti pagal nustatytą algoritmą. Atsisakiau pasirašyti šį aktą, nes nedalyvavau eksperimente. Tačiau aktas buvo atspausdintas iš naujo, be mano pavardės, ir patvirtintas.

Jeigu būčiau pranešęs masinės informacijos priemonėms apie šį incidentą, tai tais laikais... turiu galvoje, po Černobylio avarijos, būtų tekę nedelsiant sustabdyti visas TSRS teritorijoje veikiančias atomines elektrines su Černobylio tipo reaktoriais. O mane geriausiu atveju būtų išmetę iš darbo, prieš tai atėmę partijos bilietą. Parašą dėl informacijos neplatinimo jie iš manęs paėmė dar Leningrado atominėje elektrinėje. Ačiū už dėmesį.“

 

Vladimiras pasakoja šią istoriją rusų kalba:

 

 
 
Istoriniai kontekstai

Sąjūdžio ekologiniai dviračių žygiai

Skaityti

Jozefas Raskobas. Atominė bomba. XX a. II p.

peržiūrėti

Ženklelis „Leningradas“

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Ленинград. Вид на Адмиралтейство. 1953

peržiūrėti

Otto Paetz. Elektrinės statyba. 2000

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Intos šiluminė elektrinė. 1959

peržiūrėti

Telšių elektrinės vidus. 1940-11-07

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Petrašiūnų elektrinės statyba. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Petrašiūnų elektrinės statyba. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Petrašiūnų elektrinės statyba. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Petrašiūnų elektrinės statyba. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Petrašiūnų elektrinės statyba. 1930

peržiūrėti

Kiti bendruomenės radiniai

Bendruomenė jungia labai skirtingus, įvairių tautų ir kartų Visagino gyventojus - nuo atvykusių iš tolimų kraštų iki čia gimusių, užaugusių ir savo miestą karštai mylinčių visaginiečių.

Rekordinė drobulė
Atominės močiutės
Du akmenys