Išmintingasis akmuo
< Ankstesnė istorijaKita istorija >

Išmintingasis akmuo

Parodžiau vietą, kurioje, kaip jaučiau, turėtų atsigulti akmuo. „Ar tu įsivaizduoji, kiek kainuotų vėl technika, kad galėtume perkelti šį akmenį?“ – atsiduso susirūpinęs vyras. Ir tai buvo tiesa.

Mane aplankė draugė Ramunė, ypatingos pajautos moteris. Nieko jai nesakiau apie akmenį, tačiau ji iš karto prie jo priėjo, pridėjo rankas ir sako: „Liūdnas jis kažkoks...

 

Turbūt kiekvienas yra susidūręs su situacija, kai daiktas nesižiūri ten, kur jį padėjome. Be jokių racionalių paaiškinimų, tiesiog jaučiame, kad čia ne jo vieta. O ypač tai pasakytina apie akmenis. Surasti jiems tinkamą erdvę savo sodyboje yra nelengva užduotis. Bet kartais taip nutinka, kad pats akmuo nueina į jam patinkančią vietą. Pasakoja „Laumžirgių žemės“ įkūrėja Alicija Eiliakas:

„Laumžirgių žemės“ širdyje randasi akmenų Taikos sodas. Jis yra pasaulyje žinomo gongų meistro Dono Konro (Don Conreaux, JAV) projekto dalis – akmenų ratai, kurie simbolizuoja įvairių kultūrų vieningumą, nepriklausomai nuo įsitikinimų, rasių ar tikėjimo. Šis sodas – „Laumžirgių žemės“ jėgos vieta, tarsi vorteksas, kaupiantis savyje energiją ir siunčiantis ją į išorę. Jo viduje guli galingas Centrinis akmuo, o aplink jį – akmenys, simbolizuojantys stichijas, kryptis, akmenys su Zodiakais, runomis, baltų ženklais. Po jais užkasti kristalai išdėstyti tokiu būdu, kad energija kauptųsi po Centriniu akmeniu, o iš centro jų gydanti energija siunčiama į išorę, į išorinį pasaulį.“

 

 

 

„Centrinis akmuo jame turi ypač svarbų vaidmenį ir su juo susijusi įdomi istorija. Visos svarbiausios objektų vietos „Laumžirgių žemėje“ buvo planuojamos labai kruopščiai. Energetikas, išmanantis Žemės energijų srautus, tiksliai išmatavo, kur eina vadinamosios Hartmano linijos ir kur pagal jas turi stovėti pastatai. Kur yra vieta pirčiai, laužui ir, be abejonės, kur yra vieta, tinkama jos Centriniam akmeniui, aplink kurį ir užsisuks visa energija.“

 
 

„Šioje vietoje įsmeigtas kuoliukas laukė, kada atsiras tinkamas tam akmuo. Praėjo gal metai. Žemėje tuo metu vyko tam tikri darbai ir kuoliukas kažkur pasimetė. O akmuo tuo tarpu atsirado. Vieną dieną Ričardas džiaugsmingai man pranešė, kad akmuo atkeliavo! Jis jau savo vietoje! Nuvykau į Žemę pažiūrėti ir pamačiau jį, galingą gražuolį, gulintį ant kalvos, kurioje planavome sodą. Jis buvo liūdnas. Tokį jį pamačiau. „Jis liūdnas, – sakau Ričardui. – Jam nepatinka ši vieta – čia ne jo vieta.“ Ričardas sutriko. „Tai tikrai ta vieta, – pareiškė. – O jis moka kalbėti užtikrintai.“ „Tikrai tai ji, aš atsimenu, kur buvo kuoliukas“. „Bet jis liūdnas, – nepasidaviau. – Jo vieta čia.“ Ir parodžiau vietą, kurioje, kaip jaučiau, turėtų atsigulti akmuo. „Ar tu įsivaizduoji, kiek kainuotų vėl technika, kad galėtume perkelti šį akmenį?“ – atsiduso susirūpinęs vyras. Ir tai buvo tiesa – šiam galingam akmeniui pakelti vėl reikėtų krano. Tuomet nusprendėme kuriam laikui palikti, kaip yra.“

 

„Už poros dienų mane aplankė draugė Ramunė, ypatingos pajautos moteris. Nieko jai nesakiau apie akmenį, tačiau ji iš karto prie jo priėjo, pridėjo rankas ir sako: „Liūdnas jis kažkoks...“ Ričardas pasidavė: „Na, tai kur jis pagal tave turėtų būti?“ Ramunė be abejonių ranka parodė tą pačią vietą, kurią rodžiau ir aš. „Dieve, – atsiduso Ričardas, – ką man dabar daryti? Vėl reikės kelių šimtų eurų kranui išnuomoti... „O gal tu jo paprašyk, Ričardai, ir jis pats nueis į vietą? – pasiūlė Ramunė. 

Po poros dienų sulaukiau Ričardo, kuris tuomet buvo „Laumžirgių žemėje“, skambučio: „Tai neįmanoma! Pabandėme pastumti akmenį mūsų mažuoju traktoriuku – o jis nuėjo! Pats nuėjo į savo vietą! Kaip per sviestą!“

Gamta yra tobula – viskas joje turi išmintį. O akmenys ypač išmintingi, jie yra Žemės USB raktai, juose užkoduota Žemės ir protėvių atmintis. Jie žino. Jie kalba. Juos reikia gerbti.“

 
 

Balys Buračas. Didysis akmuo netoli Kupiškio. 1935

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 8. 1988

peržiūrėti

„Akmenų sakmėse“ vaidina Valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatrinio meno fakulteto studentai] / Bernardas Aleknavičius. - 1988.VII.

peržiūrėti

Italų kalbininkas lituanistas Pietro Umberto Dini prie akmens „Martynas Mažvydas“ 1989 m. Mosėdis, Skuodo r.] / Bernardas Aleknavičius. - 1989

peržiūrėti

Rąstų, medžio skulptūrų ir akmenų kompozicija. Orvidų sodyba-muziejus / Artūras Šeštokas. - 1993

peržiūrėti

Ferdinandas Ruščicas. Žynių akmenys miške. Dekoracijos eskizas Julijaus Slovackio dramai "Lilija Veneda". 1909

peržiūrėti

[Akmenų muziejaus įkūrėjas Vaclovas Intas] / Bernardas Aleknavičius. - 198-

peržiūrėti

Nežinomas autorius. A. Žmuidzinavičius prie Didžiojo akmens netoli Vištyčio. 1931

peržiūrėti

Stasys Daunys. Fotonegatyvas. Akmuo „Velnio pėda“ paruoštas išvežimui. 1962

peržiūrėti

Stasys Daunys. Fotonegatyvas. Akmuo „Velnio pėda“ Užubalių kaime. 1962

peržiūrėti

Stasys Daunys. Fotonegatyvas. Akmuo „Velnio pėda“ Užubalių kaime. 1962

peržiūrėti

Bronius Žekonis. Lauko akmenų aptvaras Auksūdžio kaime. 1936

peržiūrėti

Mečislovas Sakalauskas. Akmeniniai grybai Nirtaičių kaimo kapinėse

peržiūrėti

Akmuo šlifuotu paviršiumi, rastas Simėnų k., Tauragės raj.

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Akmuo Padusčio kaime. 1969

peržiūrėti

Jonas Gaidys. Fotonegatyvas. Akmuo „Velnio duknos“. 1948

peržiūrėti

Balys Buračas. Koplytėlė ant akmenų Spaudžių kaime. 1928

peržiūrėti

Petras Kiaulėnas. Akmenys vandenyje. 1954

peržiūrėti

Algimantas Kezys. Akmens stulpas. Montana. 1981

peržiūrėti

Mečislovas Sakalauskas. Akmeninis grybas ir širdutė

peržiūrėti

Vaclovas Veitka. Akmuo ties Alytum. 1887

peržiūrėti

Balys Buračas. Akmenskaldis Račiupėnų kaime. 1935

peržiūrėti

Ignas Končius. Akmuo Baublių kaimo apylinkėse. 1936

peržiūrėti

Justinas Vienožinskis. Akmenuotas upelis. 1919

peržiūrėti

Antanas Jaroševičius. Akmenys palaukėje. 1932

peržiūrėti

[Iš Prekybos uosto akvatorijos iškeltas akmuo] / Bernardas Aleknavičius. - 1980-1989

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Dailininkas A. Žmuidzinavičius Balkūnuose prie didelio akmens. 1963

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Vaidminių mitologinis akmuo. 1980

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Domicelė Kazlauskaitė prie Puntuko akmens. 1930

peržiūrėti

Nežinomas autorius. Nuotrauka. Balys Sruoga ant Puntuko akmens. 1937

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Akmuo „Raganos sostas“ arba Lapeliškių akmuo. 1980

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Lygumų akmuo. 1971 m. 1971

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Lūžų akmuo. 1980

peržiūrėti

Juozas Timukas. Trobesio pamatų akmenys. 1937

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Mitologiniai akmenys. 1949

peržiūrėti

Juozapas Žiogas. Koplytėlė ant akmens. 1890

peržiūrėti

Salamiesčio gyventojai prie Puntuko akmens. 1937

peržiūrėti

Kazys Šimonis. Gyvieji akmenys. 1935

peržiūrėti

Algimantas Žilėnas. Fotonegatyvas. Salako akmuo (arba Napoleono akmuo). 1973

peržiūrėti

Akmuo, kalvio Linkos. 1934

peržiūrėti

Gludinamasis akmuo

peržiūrėti

Pranas Lapė. Akmenys. 1975

peržiūrėti

Artūras Raila. Aukuras. I. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Laukas. II. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Akmuo. I. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Laukas. I. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Apeiga. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Ąžuolas II. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Šaltinis. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Mokas. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Ežeras. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Akmenys. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Artūras Raila. Upė. Iš projekto „Žemės galia“. 1997

peržiūrėti

Antanas Žmuidzinavičius. Gamtos etiudas. 1900

peržiūrėti

Pranas Lapė. Gamtos kampelis. 1975

peržiūrėti

Bronislovas Jamontas. Gamtos peizažai. 1940

peržiūrėti

Vytautas Kairiūkštis. Kompozicija. Gamtovaizdis. 1922

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 15. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 1. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 11. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 2. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 16. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 9. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 5. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 18. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 13. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 4. 1988

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 1. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 2. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 3. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 4. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 5. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 6. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 7. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 8. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 9. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 10. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 11. 1987

peržiūrėti

Magdalena Birutė Stankūnienė. Motina gamta. Nr. 12. 1987

peržiūrėti

Vytautas Kairiūkštis. Gamtovaizdis. 1922

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Gamtovaizdis. 1925

peržiūrėti

Vygantas Paukštė. Gamtoje. 1987

peržiūrėti

Juzefa Katiliūtė. Užburta gamta. 1981

peržiūrėti

Vytautas Trečiokas. Gotika gamtoje. 1979

peržiūrėti

Rimgailė Zotovienė. Gamtovaizdis. 1987

peržiūrėti

Ignas Budrys. Moterys ir gamta. 1984

peržiūrėti

Kiti bendruomenės radiniai

Bendruomenę vienija gongų maudynės, gyvos muzikos koncertai, meditacijos, Tibeto dubenų masažai, dvasinio ir terapinio pobūdžio seminarai, pirties vakarai.

Protėvių žemė
Garsai, kurie sujungia
Kelias į Laumžirgių žemę