Mano antroji meilė
< Ankstesnė istorijaKita istorija >

Mano antroji meilė

„Hmmm, gal ir turėsiu tau pirkėją“, – pasakiau kaimynui. Nežinau, kodėl taip pasakiau. Tiesiog turėjau jausmą, kad turiu čia atvežti žmoną ir parodyti jai šią vietą.

Ričardai, noriu tau kai ką parodyti. Yra nuostabiai gražus sklypas sodybai, važiuojam, būtinai turi jį pamatyti.“ „Kad man nereikia, mes nenorime daugiau sodybos!

 

Antroji gyvenimo meilė gali užklupti ir šalia stovint pirmajai. Taip nutiko Ričardui, kuris iš pirmo žvilgsnio suprato, kad atrado tai, ko seniai ieškojo. Apie likimo pokštus, ženklus ir lemtingą susitikimą pasakoja Ričardas Eiliakas:

„2007 m. pardavę savo sodybą nusprendėme: niekados daugiau sodybų! Mat kelerius pastaruosius metus mūsų sodyba naudojosi vien pažįstami, o mes ten važinėjome tik tvarkyti ir remontuoti. Pardavę sodybą už didesnę pinigų dalį nusipirkome patalpas „Menas Būti“ studijai, o už likusius svajojau nusipirkti... laisvę: „Įsigysiu kemperį ir su šeima keliausime po pasaulį. O dar nusipirksiu motociklą, kurį pakrausiu į kemperį, ir važiuosim laisvės link...“

 

 

 

„Prasidėjus ekonomikos krizei vis delsiau su kemperio pirkimu. Buvo šiek tiek baugu išleisti paskutinius pinigus. Dienos ėjo. Su mano verslo partneriu nuolat sprendėme krizės metu mus užgriuvusias problemas. O atvykstant į biurą vis mane pričiupdavo „įkyrus“ biuro kaimynas: „Ričardai, noriu tau kai ką parodyti. Yra nuostabiai gražus sklypas sodybai, važiuojam, būtinai turi jį pamatyti.“ „Kad man nereikia, mes nenorime daugiau sodybos!“ – bandžiau jo atsikratyti. O šis primygtinai kasdien mane kvietė ir vis siūlė pažiūrėti. „Tai jei ne tau, gal kas iš draugų norės“, – viliojo.“

 
 
 

„Taigi pagaliau pasidaviau ir nuvykome. Vieta tuomet buvo visiškai laukinė. Pamačiau apžėlusias kalvas, žydinčias pievas ir nuostabius senus medžius. „Hmmm, gal ir turėsiu tau pirkėją“, – pasakiau kaimynui. Nežinau, kodėl taip pasakiau. Tiesiog turėjau jausmą, kad turiu čia atvežti žmoną ir parodyti jai šią vietą. Keista, bet Alicija, kuri labiau už mane nenorėjo daugiau sodybų, iš karto sutiko ten nuvykti.“

 
 
 
 
 

„Atvykę į Žemę, abu stovėjome tyloje ir po ilgos tylos akimirkos pažiūrėjome vienas į kitą be žodžių. Kažkas mumyse įvyko, nors dar nežinojome, kas Tai. Vakare vykome su gongų sesija pas draugą, pas kurį sutikome Vladą – žmogų, kurį vadinome Vandens Alchemiku ir kuris, kaip girdėjome, „mato, jaučia ir žino“. „Vladai, kas tai per Žemė? – paklausiau jo. Vladas susimąstė... „Tai tavo antroji meilė – atsakė jis po ilgos akimirkos. – Ten, medžių rate, tu pastatysi namą ir būsi jame labai laimingas.

Grįžęs namo iš karto žvilgtelėjau į „Google“ žemėlapį ir pamačiau jį, medžių ratą. Ir abejonių daugiau nebeliko – kitą dieną nupirkome sklypą, kurį pavadinome „Laumžirgių žeme“.

 
 
 
 
 
 
 

 

Vytautas Kairiūkštis. Sodyba prie kūdros. 1911

peržiūrėti

Antanas Žmuidzinavičius. Sodyba. 1913

peržiūrėti

Leonardas Gutauskas. Atsisveikinimas su sena sodyba. 1974

peržiūrėti

Nežinomas fotografas. Sodyba Birštone. 1900

peržiūrėti

Gerardas Bagdonavičius. Sodyba žiemą. 1930

peržiūrėti

L. Pružanas. Sodyba prie upelio. 1900

peržiūrėti

Juozas Mikėnas. Sodyba su medžiais. 1926

peržiūrėti

Petras Kalpokas. Paupio sodybos pavakary. XX a. I p.

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba su paparčiais. 1982

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodybos eskizas

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba prie ežero. 1959

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba prie miško. 1979

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba mėnesienoje. 1965

peržiūrėti

Brėžinys. Darbėnų sodyba. Ubladė. Aversas. 1970

peržiūrėti

Jonas Mikėnas. Sodyba tarp medžių

peržiūrėti

Pranas Šniukšta. Suvalkietiška sodyba. 1962

peržiūrėti

Bronislovas Jamontas. Sodyba. 1940

peržiūrėti

Ignas Končius. Stogo dengimas Roko Šepiko sodyboje. 1936

peržiūrėti

Ignas Končius. Vlado Kuprelio sodyba. 1936

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Jokūbo Budžinskio sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Vinco Pociaus sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Vinco Apulskio sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Kazio ir Stasio Mačių sodyboje. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Vinco Pociaus sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Prano Daugmaudžio sodyboje. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Adomo Naviko sodyboje. 1938

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Antano Gedrimo sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Prano Daugmaudžio sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Bambalų kaimo sodyba. 1937

peržiūrėti

Justinas Vienožinskis. Lietuviška sodyba. 1927

peržiūrėti

Jonas Martinaitis. Seni medžiai prie sodybos. 1943

peržiūrėti

Petras Kalpokas. Vlado Didžioko sodyba. apie 1936

peržiūrėti

Antanas Jaroševičius. Atkelti vartai į sodybą. 1911

peržiūrėti

Petras Kalpokas. Kelias į sodybą. apie 1930

peržiūrėti

Antanas Samuolis. Sodyba. 1936

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Kaimyno sodyba. 1982

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba. 1949

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba. 1950

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Sodyba. 1982

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Antšvenčių sodyba. 1964

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Kaimyno sodyba. 1945

peržiūrėti

Viktoras Vizgirda. Kaimo sodyba. 1939

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Mūsų sodyba. 1977

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Kaimyno sodyba. 1973

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Kaimynų sodyba. 1950

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Ąžuolas sodyboje. 1983

peržiūrėti

Lidija Meškaitytė. Kaimynų sodyba. 1980

peržiūrėti

Adomas Galdikas. Lietuviškos sodybos. XX a. I p.

peržiūrėti

Boleslovas Motuza. Kaimo sodyba. XX a. II p.

peržiūrėti

Boleslovas Motuza. Kelias į sodybą. XX a. II p.

peržiūrėti

Boleslovas Motuza. Gėlynas prie sodybos. XX a. II p.

peržiūrėti

Adomas Galdikas. Sodyba. XX a. I p.

peržiūrėti

Ignas Šlapelis. Peizažas su sodyba. XX a. I p.

peržiūrėti

Vincentas Gečas. Sena sodyba. 1984

peržiūrėti

Halina Naruševičiūtė - Žmuidzinienė. Sodyba. 1934

peržiūrėti

Kazimieras Abramavičius. Sodyba. 1968

peržiūrėti

Boleslovas Motuza. Sodybėlė. XX a.

peržiūrėti

Jonas Buračas. Šiaulėniškio sodyba. 1930

peržiūrėti

Bronius Murinas. Kelias į sodybą. 1983

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Skardupio sodyba. XX a. II p.

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Skardupio sodyba. XX a. II p.

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Skardupio sodyba. XX a. II p.

peržiūrėti

Ignas Budrys. Žemaitiška sodyba. 1965

peržiūrėti

Viktoras Vizgirda. Kelias prie sodybos. 1939

peržiūrėti

Jonas Buračas. Varputėnai. Sodyba. 1930

peržiūrėti

Sodybos kiemo fragmentas

peržiūrėti

Sodybos fragmentas

peržiūrėti

Koplytėlė sodyboje. 1935

peržiūrėti

Liudas Truikys. Sodyba. 1950

peržiūrėti

Pranas Lapė. Sodyba. 1975

peržiūrėti

Stogastulpis sodyboje. 1933

peržiūrėti

Juozas Mikėnas. Sodyba. 1950

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Sodyba. 1937

peržiūrėti

Balys Buračas. Sodyba. 1930

peržiūrėti

Juozas Timukas. Sodyba. 1937

peržiūrėti

Stasys Vaitkus. Sodyba. 1937

peržiūrėti

Petras Kalpokas. Sodyba. 1904

peržiūrėti

Petras Stauskas. Sodyba. 1965

peržiūrėti

Naujakurio sodyba. 2000

peržiūrėti

Kiti bendruomenės radiniai

Bendruomenę vienija gongų maudynės, gyvos muzikos koncertai, meditacijos, Tibeto dubenų masažai, dvasinio ir terapinio pobūdžio seminarai, pirties vakarai.

Gongai ir Sedna
Dainuojantis Tibeto dubenėlis
Garsai, kurie sujungia